ПОПУСТ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ

🚚 БЕСПЛАТНА ДОСТАВА за сметка над 1200 денари

🚚 БЕСПЛАТНА ДОСТАВА за сметка над 1200 денари

Услови на користење

Почитувани корисници, Ве молиме пред користење на нашите услуги внимателно да ги прочитате следните услови. Секоја посета на нашиата страна и/или купување, значи дека Вие сте ги прочитале условите и дека со истите се сложувате и  ги прифаќатев во целост. Доколку условите се неприфатливи за Вас, Ве молиме не ја користите оваа презентација.

Добродојдовте на страната на www.frizura.mk.

Ви овозможува користење на услугите и содржините на овој портал и истите подлежат на Условите за користење наведени подоле на страната. Условите на користење се применуваат на сите содржини и услуги на www.frizura.mk. Со користењето на било кој дел од порталот се смета дека корисниците за запознаени со овие услови, како и тоа дека го прифаќаат користењето на содржините на овој портал исклучиво за лична потреба и на сопствена одговорност. 

Општи одредби

Frizura.mk има авторски права на сите содржини. Неовластеното користење на било кој дел од порталот, без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за кршење на авторските права и подлежи на тужба.

Frizura.mk ја администрира оваа страна од Скопје, Р. Македонија. На ниеден начин не изјавуваме дека материјалите или услугите на оваа локација се достапни и надвор од границите на Р. Македонија, а пристапувањето од места каде што содржините се незаконити e забранет. Не е дозволено ниту користење или извоз, односно увоз на производи или услуги на оваа локација, ниту пак копирање или прилагодување во спротивност со важечките закони или прописи, вклучувајќи ги без ограничување и извозните закони и прописи на Р. Македонија. Доколку одлучите да пристапите на оваа локација надвор од Македонија, тоа го правите на сопствена иницијатива и се сметате за одговорни за почитување на важечките локални закони. 

Frizura.mk може било кога да ги ревидира овие Услови со ажурирање на документот. Повремено посетувајте ја оваа страна за да може да ги прегледате Условите кои моментално важат, затоа што тие се за вас обврзувачки. Одредени одредби од Условите може да се заменат изричито со одредени правни известувања . 

Материјал кој го проследува корисникот (коментари и друга содржина)

Личните податоци кои се споделуваат и проследуваат на страната со цел добивање на производи и услуги, ќе бидат третирани во склад со нашите докуметни за приватност на мрежата. Од оваа место и од оваа локација  забрането е испраќање, проследување и пренесување на било какви незаконски, заканувачки, навредливи, клеветнички, порнографски или друг вид на материјали кои се во спротивност на законот.

Frizura.mk на оваа локација не сака од вас да прима никакви навредливи или друг вид на информации со кои не може слободно да располага. Сите информации или друг вид на соопштенија/пораки кои ги пренесувате или испраќате од оваа локација нема да се сметаат за доверливи, а кон оние со кои што не може слободно да располага Дакалама Нет Дооел нема никакви обврски. Нашите вработени може да копираат, откриваат, дистрибуираат, применуваат или на друг начин да ги користат соопштенијата/пораките и сите податоци, слика, звук, текст во кои се содржани материјали за комерцијални и некомерцијални цели.  

Во оваа група, се разбира, не спаѓаат Вашите лични податоци. Нив, во склад со нашата Политика на приватност, ги користиме исклучиво за интерна употреба. Не ги проследуваме или споделуваме со трети лица, туку ги користиме исклучиво за потребите при обработка на вашите нарачки.

Блог

frizura.mk може, но нема обврска да ги надгледува или прегледува местата каде што корисниците пренесуваат или испраќаат соопштенија/пораки или меѓусебно комуницираат, вклучувајќи го и корисничкиот форум, како и содржината на било кој од овие соопштенија/пораки.Frizura.mk не се смета за одговорна за содржината на наведените соопштенија, без оглед дали одговорноста произлегува или не од законот за авторски права, клевети, приватност или друго. Меѓутоа frizura.mk  го задржува правото да ги отстрани сите пораките кои што ги смета за непристојни, клеветнички, навредливи или на било кој друг начин неприфатливи.

Сите информации поврзани со трансакциите купувач-интернет продавница frizura.mk се сметаат за деловна тајна и кон нив се однесуваме согласно законската регулатива и законските прописи на Р.М.

Фризура.мк

е вашата дестинација за нега на косата. Нудиме висококвалитетни препарати за подобрување на косата, карактеризирани со иновација и ексклузивност. Нашиот асортиман вклучува шампони, маски, серуми и многу други производи кои ќе ви помогнат да постигнете сјајна и здрава коса.

© 2023 Frizura.mk. Овозможено од SajtKreator.com

© 2023 Frizura.mk. Овозможено од SajtKreator.com